CHIẾN HỒN BỘ LẠC

Muugame

  ìm mọi cách để có được anh hùng.

  2019-08-28

  Cách để thu thập anh hùng rất nhiều, trong đó những cách chủ yếu là:

  1.Anh Hùng Tế Đàn

  Anh Hùng Tế Đàn có tổng cộng 3 cách chiêu mộ anh hùng:

  1. A.Tế Đàn Triệu Hoán: Có thể triệu hoán Anh hùng 1-5 sao, cần tiêu hao Ấn ký triệu hoán.
  2. B.Tế Đàn Tổ Tiên: Có thể triệu hoán Anh hùng 3-5 sao, cần tiêu hao Tổ tiên ấn ký hoặc là kim cương. 
  3. C.Tế Đàn May Mắn: Có thể triệu hoán Anh hùng 2-5 sao, cần tiêu hao May mắn ấn ký.

  Ngoài ra, mỗi lần tế tự đều có thể thu được mảnh ghép anh hùng truyền thuyết, đạt đến 999 điểm mảnh ghép anh hùng truyền thuyết đồng thời có VIP3 trở lên là có thể tiến hành Tế tự truyền thuyết, nhất định nhận được 1 anh hùng 5 sao

  2.Sách Triệu Hoán

  Sách triệu hoán là một phương pháp tốt để nhận được anh hùng, tiêu hao Phiếu triệu hoán là Có Khả Năng Cao nhận được Anh Hùng 4-5 sao tương ứng. Phiếu triệu hoán có thể nhận được thông qua các dạng hoạt động, nhiệm vụ và mua được ở tiệm tạp hóa.

  3.Phân Giải Anh Hùng

  Bạn có thể đem Anh hùng vô dụng phân giải ở Nơi phân giải Anh hùng, sau khi phân giải có thể nhận được Đá Linh Hồn. Đá Linh Hồn có thể đổi lấy anh hùng phẩm chất cao ở Cửa hàng Anh hùng. Phân giải 1 Anh hùng 3 sao có thể nhận được 10 Đá Linh Hồn, Phân giải Anh hùng 4 sao có thể nhận được 25 Đá Linh Hồn, phân giải Anh hùng 5 sao có thể nhận được 250 Đá Linh Hồn.

   

  4.Thập Tự Quân

  Mỗi ngày tiến hành Thập Tự Quân viễn chinh là có thể nhận được Thanh Vọng Quân Viễn Chinh, dùng để đổi lấy các Anh Hùng phẩm chất cao hoặc là mảnh ghép của Anh hùng 4 - 5 sao ở Cửa hàng Viễn Chinh.

  5. Vòng Quay Ma Pháp

  A. Tiêu hao Xu vòng quay là có cơ hội quay trúng Anh hùng, Vòng Quay Phổ Thông Và Vòng Quay Cao Cấp dều có cơ hội quay ra Anh hùng 5 sao.

  B. Mỗi lần quay tại Vòng Quay Phổ Thông có thể nhận được 10 điểm Vòng quay, có thể dùng để đổi lấy mảnh ghép Anh hùng phẩm chất cao ở Cửa Hàng Vòng Quay.

   

  6. Đấu Trường

  Tiến hành khiêu chiến đấu trường có thể nhận được Điểm Vinh Dự, dùng để đổi lấy mảnh ghép Anh hùng 5 sao ở cửa hàng Đấu Trường. 

   

   7.  Cách thức khác

  Trừ một vài cách nhận Anh hùng đã đề cập ở trên, còn có thể mua ở Tiệm tạp hóa, đổi ở Cửa hàng Công Hội hoặc có thể tham gia các hoạt động trong game... đều có thể nhận được.