CHIẾN HỒN BỘ LẠC

Muugame

  Giới thiệu về Hệ thống Hợp Nhất

  2019-08-28

  Nhận được các Anh hùng cao cấp là mong muốn của mỗi một gamer, vậy làm thế nào để có thể tạo được một Anh hùng phẩm chất cao? Trước hết hãy đi tìm hiểu về đẳng cấp của các Anh hùng:

  1.Trong trò chơi có thể nhận được Anh hùng từ 1 đến 5 sao.

  Trong trò chơi, bằng cách phương thức khác nhau mà ta có thể nhận được Anh hùng 1 đến 5 sao. Trong đó Anh hùng 1-2 sao cơ bản dùng để phân giải lấy tài liệu ở Tế Tự Pháp Trận, Anh hùng 3-4 sao có thể dùng làm Anh hùng trong trận doanh, hoặc là dùng làm tài liệu để tăng cấp Anh hùng.

  2.Cách thu thập Anh hùng 6 sao trở lên: Dung Hợp Tế Đàn

  Trong trò chơi, có thể trực tiếp lĩnh được Anh hùng chỉ có thể là 5 sao trở xuống, vậy làm sao để có thể nhận được Anh hùng 5 sao trở lên? Chỉ có thể đi Dung Hợp Tế Đàn tiến hành dung hợp các Anh hùng.

  Dung Hợp Tế Đàn có 2 cách ghép, thứ nhất là tăng cấp Anh hùng 4 sao thành Anh hùng 5 sao. Các tài liệu cần thiết gồm: 3 Anh hùng 4 sao mà bạn muốn tăng sao + 5 Anh hùng 4 sao cùng chủng tộc tùy chọn + 4 Anh hùng 3 sao cùng chủng tộc tùy chọn.

  Một cách khác là dung hợp Anh hùng 5 sao thành 6 sao, tài liệu cần thiết: 2 Anh hùng 5 sao mà bạn muốn tăng sao + 3 Anh hùng 5 sao cùng chủng tộc tùy chọn + 1 Anh hùng 5 sao cùng chủng tộc chỉ định trước.

  Vậy là thông qua Dung Hợp Tế Đàn có thể tạo thành Anh hùng 6 sao rồi.

   

  3.Tăng cấp Anh hùng 6 sao trở lên

  Sau khi nhận được Anh hùng 6 sao trở lên, sẽ xuất hiện thêm một mục “Tăng Cấp” , ở đây là có thể tiến hành tăng sao cho các Anh hùng 6 sao trở lên rồi, đương nhiên tài liệu cần thiết cũng vì vậy mà nhiều hơn cũng như cao cấp hơn.